یه سایه به جات

من از اینکه از تو دروغی شنیدم

به این حال و روز و به این شک رسیدم

تو اما که انگار بهونه ات همین بود

گذشتی چه آسون، چه آسون چه قدر زود

نگاه کن ببین حال من ناخوشه

جدایی چه آسون منو میکشه

منو میکشه خاطراتم باهات

کنارم نشسته یه سایه به جات

یه سایه که شکلش شبیه منه

که تنهایی هامو به هم میزنه

منو میکشه خاطراتم باهات

کنارم نشسته یه سایه به جات

 

نگاه کن ببین حال من ناخوشه

جدایی چه آسون منو میکشه

منو میکشه خاطراتم باهات

کنارم نشسته یه سایه به جات

 

نگاه کن ببین بی تو حالم بده

نمیای به خوابم دیگه سرزده

من حدس میزنم تو  دلت با منه

میدونم کیه که ما رو چشم زده

 

نگاه کن ببین حال من ناخوشه

جدایی چه آسون منو میکشه

منو میکشه خاطراتم باهات

کنارم نشسته  یه سایه به جات

یه سایه که شکلش شبیه منه

که تنهایی هامو به هم میزنه

منو میکشه خاطراتم باهات

کنارم نشسته یه سایه به جات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6797کپی شد!
2294
۱۲