فرض کن

با فکرت شب و روز من می گذره
بدون تو آرامشم محض نیست
قدمهای من با تو محکم ترن
آخه با تو دنیای من هرز نیست

به عکس دوتامون تا کی خیره شم
تا کی بغضمو بی صدا بشکنم
یه وقتایی از روی دلتنگیه
که عطر تو رو به خودم می زنم

من اونقدر وابسته ی تو شدم
که با فکر تو زندگی می کنم
واسه اینکه خوشبخت شی عشق من
تو هر کاری رو که بگی می کنم

منو روبروی خودت فرض کن
بذار توی ذهنت تصور بشم
ببین اشکمو تا یه کم حس کنی
دارم بی تفاوت نفس می کشم

اگه ممکنه حرفتو رک بگو
بگو عیبمو تا که رفعش کنم
اگه مشکلت جو اطرافمه
بگو ارتباطم رو قطعش کنم

نمیدونم این روزها جای من
تن خستتو کی بغل می کنه
عقاید ما فرق داره ولی
مرور زمان اونو حل می کنه

منو روبروی خودت فرض کن
بذار توی ذهنت تصور بشم
ببین اشکمو تا یه کم حس کنی
دارم بی تفاوت نفس می کشم

https://www.academytaraneh.com/67954کپی شد!
963
۲۷