دلشوره

دلم این حس و می فهمه

نمیخواد بی تو  تنها شه

اگه این عشق یک لحظه

توی چشمای تو  جا شه

دلم از حس عشق تو

شده لبریــز این ماتـم

تو بـــاور میکنی یا نه

که من درگیر چشماتم

دلم بی تو چقدر خسته س

دلــم از غصه  بیـزاره

دلم بی تو  چه دلـگیـره

دلــم بعد تو  بی تابـه

چرا دلشوره هامو بی تو

توو  دنـیـا نمیشــناسم

چرا با من غریبه م من

دارم با غصه می سازم

ار این دلگیری و ماتـم

دارم بی وقفه میمیرم

دلم دست توئه هردم

توی رویــای تو  گیرم

تو از چشمام نمیخونی

که بی تو من چقدر تنهام

تو این حس و نمیدونی

که بی تو میرم از فردام

شاید تو  قاب این آینـه

یکی دسـتـاتو مـیگیره

شاید تنهایی هات داره

جایی بی حس من میره

تو این حس و نمیدونی

کـنــار من نمی مونی

نمیخواستم که باور شه

توی قلبم تو مهمونی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6795کپی شد!
1141
۳۷