عشق آسمونی

غرور بی اندازه رو
تو چشمون تو میشه دید
اون حس عاشقونه رو
نگاه تو کلیشه دید

لعنت به این قافیه ها
لبخند به این جدایی
تونبضِ بغضِ این شعرا
بگو الان کجایی؟

شاید واسه گلایه ها
گریه ی بی امون کنم
شاید واسه نبودنات
شِکوه به آسمون کنم

ولی به آسمون میگم
هوار هوار با دل زار
اون عشق آسمونی رو
حتی به یادمم نیار!

https://www.academytaraneh.com/6784کپی شد!
1246
۳۴