من این بارم بهشتم رو تو دنیای تو می سازم

واسم آدم شدی تو این دنیایی که هیچکس آدم نیس
شدی درگیر حوایی که تو دنیای خودت کم نیس

تو خوبی من خطاکارم بیا رد شو تو این بارم
واسم دلبستگی سخته، با اینکه من دوستت دارم

همه احساسمو کشتم، تمومه باورم مرده
تو باور کن یه دیوونم با دنیایی که خط خورده

تو هم عادت نکن شاید بتونم از تو برگردم
به حال من امیدی نیس یه وقت دیدی که تب کردم

ولی دلخوش نشو تمومه بارمو بستم
میدونم تو خوبی من از دست خودم خستم

به این حوا امیدی نیس، یه بار دیگه سیب چیده
ولی تو می بوسی این دستو که بوی سیب میده

به گرمای وجود تو یه بار دیگه می بازم
من این بارم بهشتم رو تو دنیای تو می سازم

https://www.academytaraneh.com/6775کپی شد!
1181
۲۴