مثل مردم

« مثل مردم »

عاشق یه کسی میشی که عشقتو رد میکنه
تو خوبیشو میخوای و اون فکرای بد- بد میکنه

عاشق یه کسی میشی که با تو حسّی نداره
بذر محبت تو رو تو خاک نفرت میکاره

عاشق یه کسی میشی که مثل مردُمی براش
مثل تموم عکسای توی یه آلبومی براش

عاشق یه کسی میشی که از تو دوری میکنه
دلت براش پر میزنه ولی صبوری میکنه

عاشق یه کسی میشی که عاشق دیگریه
در پی یه غریبه و گزینه ی بهتریه

عاشق یه کسی میشی که از تو راه اون جداس
اون پی زیرزمینه و تو میگی نردبون کجاس

عاشق یه کسی میشی که عشقو غارت میکنه
عاشق چشماشی و اون باهاش تجارت میکنه

عاشق یه کسی میشی که ریشه کرده تو زمین
با عشق اون پر میکشی به آسمون هفتمین

خدای عشقت میشه و واسه خودش بُت داره و
میخوای شبیهت باشه و اما تفاوت داره و

عاشق یه کسی میشی که از تو عاقلتره و
تو ساده و شلخته و اون از تو خوشگلتره و

عاشق یه کسی میشی که با تو راه نمیره و
جوابتو نمیده و دست کمت میگیره و

عاشق یه کسی میشی شبیه حامیا براش
نمیدونی که می مونی مثل جذامیا براش

عاشق یه کسی میشی و بی شماره عشق تو
اما توی نگاه اون چه خنده داره عشق تو

عاشق یه کسی میشی که قلب اون جای دیگس
تو زشتی و حواس اون پیش یه زیبای دیگس

https://www.academytaraneh.com/67644کپی شد!
895
۸