نمیگم

پشت پا زدی به عشقت
کی تورو دوستِ داشته اینقد
که منو فراموش کردی
اون کی بوده بگو فقط
پشت پا زدی به بختت
کی واست جونشو میداد
یه نگاه بکن به چشمام
که داره ازش سیل میاد
نمیگم خیلی خوب بودم نمیگم بدی نکردم
یادته وقتی که رفتی چجوری گریه میکردم
قلبمُ طوری شکستی
نمیشه که باورش کرد
نمیشه بگم بمون تو
سخته که تحملت کرد
بذار که تو تنگ دنیا
خودم باشم تک و تنها
فهمیدم همش دروغه
آخر همه ی عشفها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67638کپی شد!
887
۶