چه آســــون بردی از یادم…

چقدر ساده دل و دادم ، چقدر ساده دل و باختم

چقدر راحت منِ ساده ، با درد و ماتمت ساختم

چقدر ساده گذر کردی ، چقدر ساده رهام کردی

چقدر راحت واسه راهت ، گذشتی و فدام کردی!

چقدر ساده گذشتی تو ، چه راحت دادی بر بادم

چه آسوده گذر کردی ، چه آسون بردی از یادم!

چه راحت دل سپردم من ، چه راحت دل بریدی تو

نپرسیدی تو یک بارم ، که اصلا چی کشیدی تو ؟!

چه راحت تِکْیه مو دادم ، به حرفای محــــال تو!

چقدر آسون شدی عشـــقم ، شدم فصل بهار تو!

چه راحت فصل غم اومد ، شدم همبستر غم ها

چه آسوده گذشتی از ، منِ بی یاورِ تنـــــها!

چقدر عمرم هدر رفته ، حرومت عشـــــق و احســــاسم!

دیگه تو برزخ تردید ، نگاهت رو نمیشناسم!

برو من اینو میدونم ، خودت هم اینو میدونی

که هیچوقت پای این حرفا ، نه میمونی… نه میتونی!

اینو خوب میدونم عشقم ، شعــاره هر چی که میگی

به پای تو اگه باشه ، تو هم مثل همه میــری!

برو که دیگه میدونم ، واسه اینه نمی مونم

اگه خالی شه این دستا… نمی دونم که میتونم ؟!

برو حیف دل پاکم ، چه راحت دادی بر بادم!

چه راحت دل بریدی تو ، چه آسون بردی از یادم… !

https://www.academytaraneh.com/6762کپی شد!
998
۱۴