خط خطی

بازی شروع شدو / این رقص واژه هاست
اما خیال من / از سهم شب پُره
دنیایی از عطش / بازم که توو گلوست
خیره شدن به تو/ مثل یه تب بره

ای کاغذ سفید/ ای ساز بی صدا
چیزی به من بگو/ تا خط خطی کنم
حرفی بزن به من/ از سوژه های درد
تا این قلم رو من/ هی غیرتی کنم

انقدر ذهن من/ از دردو غم پره
که مرگ لحظه رو/ هی دوره می کنم
من عاشق همین/ تبهای مزمنم
هی می نویسمو/ پاشوره می کنم

نه زیر نور شمع/ نه توی بوی عود
وآسه ضیافتم/ دردای من بسه
نه مست الکلم/ نه نشئه حشیش
وآسه رفاقتت/ مرگم مقدسه

من شعر می شوم/ خون می ره از تنت
پس می ده جوهرو/ انکار می کنی
بغضای شعرمو / هی غورت میدیو
حرفای تلخمو/ انبار می کنی

از سوژهای من/ از مغزای خراب
بازم برام بگو/ من خط آخرم
بازم برام بگو/ از وعده سراب
حتی نگفته هم / این خطو از برم

بازی تموم شده / این رقص واژه هاست
باید بسوزیو / با مرگ سر کنی
این سر نوشت توست/ کبریت می کشم
باید که حرفامو/ از سر بدر کنی

______________________________________
پ.ن : اندر احوالات بی سوژه و خنثی نوشتن از …

https://www.academytaraneh.com/67618کپی شد!
1003
۵۳