سکوت

بیا بشکن این سکوتُ
آخه قلبمو شکسته
دیگه ما که بچه نیستیم
این کارا از ما گذشته

مثل روزای قدیمی
یاد اون خاطره هامون
چیزی بینمون نبود جز
عاشقانه رو لبامون

گاهی من بهانه گیرم
تو ولی از جنس سازش
مردی اهل اقتداری
من زنم اهل نوازش

می شناسم لحن صداتُ
میخوامت همین که هستی
ماجرا خیلی عمیقِ
خوب توی دلم نشستی

من ترانه مینویسم
این دلیل اضطرابه
حرفامُ که خوب شنیدی
حالا نوبت جوابه..

ع.س

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6761کپی شد!
1389
۱۵