دریا

یه دخترم پره هراس

نگام پره از التماس

دلم یه عمریه همش

دنبال درمون و دواس

آبستن دردمو تو

بگو کی گوش شنواس

تو حسرت رهاییم

کدوم مسیر رو به خداس

آهای شمای مدعی

کجای کارم اشتباس

بی کسی فریاد می زنه

پر شدم از یه حس خاص

برید کنار از سر رام

فقط بگید دریا کجاس

بگید و راحتم کنید

راه من از شما جداس

پلکا رو هم ، میرم تو آب

طولی نمی کشه ، خلاص

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6758کپی شد!
1002
۳۶