دلم می خواست…

” دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود
خدا با بنده هایش مهربان تر بود”
دلم می خواست عشقم رو نمی کشتند
جهان در خواب و فردا جور دیگر بود
.
دلم می خواست توو چشم سیاهت خیره می موندم
نگاهت توو وجودم های و هو می کرد
به یاد هفت شهر آرزوها
غم گرمت دلم رو جستجو/زیر و رو می کرد
.
دلم می خواست به یاد اولین دیدار
به جای گریه و فریاد بی هنگام
تو بودی در کنارم در همین ساعت
به دور از این همه شب های بی فرجام
.
اگر زشت و اگر زیبا دلم می خواست تو بودی
اگر با تو ، اگر تنها دلم می خواست تو بودی

به زودی با صدای دوست عزیزم “محمد حسینی”

خسرو باقری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67557کپی شد!
902
۱۶