حس خوب

حس تو توی وجـودم شعرتو توو تارو پـودم
رمز چشمای قشنگت میکنه روشن سرودم
مثل وقتی پـیـشـمی تو همه لحظه های احساس
ناز اون چشـم قشـنـگت که کـنار من بی پـرواس
هنوزم مثل گذشته تو هوای تو غرق میشم
هنوزم دنیای من خوبه حتی تو سادگیشـم
بذار تا این حس خوب و باهم از اول بسازیم
بذار حس کنیم هستیم به این عشقمون بنازیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6751کپی شد!
974
۳۳