داری تو گوش من میگی

من فقط حروم شدم سهم کمی از زندگی
که ندادی به منو داری تو گوش من میگی
داری تو گوش من میگی زندگیامون جابجا
فکر میکنی که خوشحالم تموم شادیام یه جا
برای تو نوش جونت کیف کن با زندگی من
حالا که تو جای منی لگد به زندگیت نزن
فکر کردی صحنه سازیه فکر کردی کم تحملم
فکر کردی کم آوردمو یا که زیاد از حد هُلم
برگرد به زندگیت گلم دنیای من جای تو نیست
جای منه پر اشتباس هر شب با گون های خیس
کز بکنم فکر بکنم دلم چه ربطی به تو داشت
صبر کن به جاش با حوصله یهو یه اهنگی گذاشت
که اروم میکنه یه جاش دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من هوای گریه با اوست
همش کابوس همش درده فرق نمیکنه مَرده
یا یه بچه س شبیه من دیگه خوابش گرفت سرده
تو فکر کردی که بی درده ولی سخته خودت دیدی
سوال از این ترانه شد، جوابشو خودت میدی!

—–
صفحه "ارسال مطلب" وبلاگمو باز کردم که چیزی بنویسم… اینارو نوشتم بی مقدمه! بی عنوان!

https://www.academytaraneh.com/67480کپی شد!
879
۷