محض گلا

این روزا سبز چشاتو

تو خلوتم کم میارم

وقتی بهت فک می کنم ( فکر )

گوشه ای از غم می بارم

خیلی دارم سعی می کنم

به ابروهام خم نیارم

ولی نمی تونم عزیز

بی تو دارم میشم مریض

عطر تنت رو بیارو

میون بی کسیم بریز

محض گلا زودتر بیا

نذار که بی تو له بشم

بیا تو آغوشم بگیر

تا ابر پشت مه نشم

دلم می خواد نگات کنم

برا یه بارم شده سیر

کاشکی که این وصالمون

زودتر باشه نه خیلی دیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6745کپی شد!
816
۳۸