تو رو گم می کنم…

یه بار میشه تو یادم باشی ُ من،
نگم دلگیرم از دنیای بی تو
نمیخوام خنده هاتو پس بگیری
از این روزا و این رویای ِ بی تو

"نمیخوام باز نگاهام دربه در شه
نمیخوام قلب ِمن بی همسفر شه
دلم میخواد که تو تعبیر رویام
نفسهامون به هم نزدیکتر شه"

یه بار میشه کنارم باشی ُ من
نخوام تنها یه رویا رو ببوسم
نمیخوام توی ِ این دنیای ِ بی تو
به یاد اون نبودنها بپوسم

تو رو گم می کنم هر لحظه بیشتر
از اونی که از آغازم نبودی
دلم دائم برات از عشق میگفت
تو تنها واسه ش از دوری سرودی

https://www.academytaraneh.com/67427کپی شد!
1312
۶۱