بی راهه

باید تموم راه و برگردم پایان این بی راهه بن بسته

من عمریه بازیچه ام اما تو شک نکن این آخرین دسته

هیچ اشتراکی نیست بین ما دنیامون از هم فاصله داره

تو با تمام نفرتت دور و من با تمام عشق وابسته

واسه تو هر کس غیر من خوبه هر کس به جز من مرد رویاته

من می رم و تو دیر می فهمی که این شروع بی کسی هاته

من می رم و تو دیر می فهمی که هرکسی به پات نمی شینه

اونی که بعد از من کنارت هست از تو فقط یک جسم می بینه

نابود کردی من رو با اینکه دنیام و یک جا ؛پای تو دادم

هنوز باورش برام سخته که توی دستات گیر افتادم

باید تموم راه و برگردم ابعاد این بی راهه باریکه

تو کاری با احساس من کردی که زندگیم بی وقفه تاریکه

https://www.academytaraneh.com/67373کپی شد!
866
۱۵