رویای امشبم………..

عادت نمی کنم آخر به این سکوت
انکار میکنم که مشکل از تو بود
بازم قدم زدم تو خلوت شبم
دست رو سرم بزار میسوزی از تبم
احساس میکنم یک حس پوشالی
واسه همه تپید این قلب تو خالی
رویای امشبم پایان تو رسید
از خواب میپرم کی اشک من رو دید
این قصه ی منه هرچند که ازبری
خواهش میکنم از قصمون نری
باور نمیکنم رویای امشبم از واقعیته
وقتی که قلب من واسه تو میتپه

https://www.academytaraneh.com/67327کپی شد!
716
۱۴