ترس مزمن

ترس مزمن

یه دل آشفته و بی تاب

تب سردی تو دنیاشه

تو این بازار احساسات

یه مشتی غصه همراشه

دلی که تو حصار غم

اسیر و مبتلا میشه

تو بیهودگی و پوچی

فدای قصه ها میشه

یه ترس مزمنی داره

که دنیاشو عوض کرده

تواین آزادی مطلوب

رفیقش تو قفس درده

می افته گوشه ای تنها

مثه برگی که پژمرده

گلایه داره از دنیا

چقد زخم زبون خورده

ترانه سرا : اسماعیل رضوی ——————– ۱۳۹۲/۰۴/۰۶

https://www.academytaraneh.com/67326کپی شد!
966
۶