آغوش گرم

خداجون اجازه هست،واسه تو ناز کنم؟

توی آسمون چشمات ،کمی پرواز کنم؟

 

بزنم شونه به موهام،کمکی عطر زنم؟

بکشم سرمه به چشمام،بعد بیام در زنم؟

 

تق و تق اجازه هست یا قدوس؟

من بیام تو و بشم یک کمی لوس؟

 

تق و تق اجازه هست یا رحمان؟

دل من خسته شده از عصیان؟

 

اونیکه گفتی بهشته زیر پاش

گاه میشم دلیل اشکای چشاش

 

پدریم که عزیز و همه ی دنیامه

بغضی داره تو گلوش،سببش کارامه

 

خسته ام من از تکبر یا حق

گفتن دروغو حرف ناحق

 

گوش من پر شده از حرف عجیب

چشم من خیره به انواع فریب

 

صابخونه اجازه هست چیزی بخوام؟

من فقط آغوش گرمت رو می خوام

 

می دونم دل تو هم خسته شده

از من دربه در فلک زده

 

اما دستاتو یکم باز بکن

من غفلت زده رو ناز بکن…

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: