میـــــــــرم…

میرم یه جای دورِ دور ، میرم یه جایی ، بی صدا

یه جا که من باشم و بغض ، یه جاده باشه و خدا… !

یه جا که تو محبتاش ، طعم جسارت نباشه

یه جا که پشت هر صدا ، موج خیانت نباشه

میرم یه جای دورِ دور ، جایی که پیداش نکنی

بر میدارم دلو میرم ، جایی که رسواش نکنی

میرم یه جا که آسمون ، سیاهی شو کم بکنه

یه جا که مهربونیاش ، حالمو بهتر بکنه

میرم یه روز یه جای دور ، با کـــــــــوله بار تجربم

نه غم بیاد ، نه دلخوری ، تنها میرم ، فقط خودم!

یه جا که گوش مردمش ، پر نشه از حرف و صدا

یه جا که من باشم و بغض ، یه جاده باشه و … خدا… !

https://www.academytaraneh.com/6712کپی شد!
582
۱۳