اعتماد

روی حرفای دروغت خونه ی عشقمو ساختم
اشتباه من همین بود خیلی زود دل به تو باختم

تن بی اراده ی من به تو تکیه کرد و حالا
تنمو تنها گذاشتی خالی از امید فردا

تقصیر تو نیست میدونم من زیادی مهربونم
دل من درست نمیشه دست من نیس که بتونم

برای دیدن چشمات دلمن امیدواره
سادگی بسه دل من دیگه برگشتی نداره

رفته و هرگز نمیاد خاطر تو رو نمی خواد
دیدنش فایده نداره رفت و دل به دیگری داد

عمر تو سیاه کردی چرا اشتباه کردی
عشقشو به جون خریدی دل من گناه کردی

با یه لبخند دروغش با خودت گفتی تمومه
حالا لمس دست گرمش عمریه که آرزومه

دل بکن از آرزویی که تحققش محاله
دل شکستن رسم دنیاس عاشقی فقط خیاله

https://www.academytaraneh.com/67104کپی شد!
849
۲۰