بانویِ گیسو بلندِ چشم سیاه

میون شب های تارم؛ میای اینجا تو به خوابم
جای ردِپات میمونه ؛ رو تنِ سردِ خیالم

نه میدونم که کی هستی ؛ نه خبر دارم از حالت
نه میای بگی کجایی ؛ که منم بیام سراغت

هرشب آهسته میخوابم ؛ رو حریر نرم رویات
چِقَد چشمای تو نازه ؛ چقد فاصلس تا دستات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُو نگات (نگاهت) ؛ مرهم دردای منه / پاشو از رویای من بیرون بیا
کم کن این فاصله رو ؛‌ تعبیر شو / بذا دیدنی شه این خوابای ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یا به بیداری سفر کن ؛ یا بذار من خواب باشم
دردم از اینه که روزی ؛ عاقبت از خواب پاشم

مرز بینمون یه رویا ؛ اما فاصله یه دنیاس
مهلت قرارای ما ؛ هر شبو تا صبحِ فرداس

توی آسمون چشمات ؛‌ یه عالم ستاره خوابه
مستم از وعده ی دیدار ؛‌ عشق تو شرابه نابه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُو نگات ؛ مرهم دردای منه / پاشو از رویای من بیرون بیا
کم کن این فاصله رو ؛‌ تعبیر شو / بانویِ‌ گیسو بلندِ چشم سیا (ه)

مریم جعفرزاده

https://www.academytaraneh.com/67103کپی شد!
1019
۳۰