به رسمِ روزِ خاطره

به رسم روزهای خوب, به رسم روزهای بد
تویی تو در کنارِ من , نفس نفس خط به خط
به رسمِ روزِ خاطره , شعر و غزل به قافیه
یه سو نظر به حال من, همین برا من کافیه
به رسم عشقهای دور, یا دیدنش یا که گور
دیدن چشمانِ مست , گیسوی مشکی یا که بور
به رسم لحظه ی وصال, بستنِ دل به پای یار
بسته و پا بسته به دل, به حدِ خودکشی به دار
ریز بلور اشک ناز, چشم خمار آلوده باز
موجِ خیس پلک او, صدای آهنگین ساز
به رسم روزگار شاد, به رسم رقصِ برگ و باد
به رسم اشکهای سرد, بیا ببین بِرس به داد
به رسمِ رسمِ سرنوشت, خوب و بدو با هم نوشت
به رسم خاطراتمون, شیرین و تلخ زیبا و زشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67060کپی شد!
748
۱۰