تو هم اندازه ی من بی نصیبی!

انقد درد نگفته تو دلت هس
که بغض از تو چشات سر ریز میشه
رو هر چی دلخوشیه پا میزاری
تموم سعی تو پرهیز میشه!

دیگه تو باورت رنگ خدا نیست
تو خیلی وقته که کافر مابی
گذشته از سرت دریای تردید
با قلبی مطمئن غرق سرابی!

ستاره ات حتی راهش رو بلد نیست
به این سرخوردگی ها خوو کردی
کف دستای این تقدیر شومو
تو انگاری از اول بوو کردی!

تو هماندازه ی تاریخ ،دردی
شاید یک اشتباه آفرینش
برهوتی توو جغرافی رویا
که یه اخراجیه از سرزمینش!

دادی افسارتو دست یه راهی
که هیچ تعریفی از مقصد نداره
تموم کوله بارت خاطراتی
که سرتاسر فقط روزای تاره!

بگو تو با کدوم عشق آشناو
با زخمای کدوم غصه غریبی؟
از اون روی به ظاهر خوب دنیا
توام اندازه ی من بی نصیبی!!

https://www.academytaraneh.com/67034کپی شد!
1232
۴۶