خواب عشق

چقدر سخته بدون تو
گذشتن از دل ساعت
بخواب عشقم ‏‌تو راحت باش
دیگه باید کنم عادت

ولی انگار هر لحظه
بدون تو چهل ساله
تموم بی تو بودن رو
چشام با گریه می ناله

نود شب می گذره از اون
شبی که عاشقم کردی
بهم گفتی به جز عشقم
به عشقی بر نمی گردی!

بخواب عشقم که تا فردا
باید این غصه خالی شه
دله دیگه ‏‌!‌ نمی فهمه !
به قول تو چی حالیشه !

بخواب عشقم که اون گوشی
تا صبح پر میشه از نامه
نیگا کن عینک دودیت
تو شبها هم رو چشمامه !

نصیبم از تمام تو
دو تار از باغ موهاته
دل لبهای بی تابم
هنوزم پیش لبهاته ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6686کپی شد!
1137
۳۷