فرق

بینِ ما یه دنیا فرقه مگه نه
یکیمون کنار ساحل یکی غرقه مگه نه

شما با یه سرِ انگشت
می دوه خون زیرِ پوستت
منو هر چی بچلونی
نمی یاد یه قطره دستت

بین ما یه دنیا فرقه مگه نه
یکیمون کنار ساحل یکی غرقه مگه نه

تو رو از شیر و عسل به هم اوردن
منو با اشک و عرق به غم سپردن
قلمو زدن تو رنگین کمونِ آسمون واسه ت
واسه م از سیاهی حتی کم اوردن

دهنت غنچه ی خونه
چشمونت چلچراغونه
مرمرت آبِ روونه
بغلت گل فراوونه

من ولی لب – گزشامم
خون به لبهام نمی یاره
ساقه ی نحیفِ جونم
میونِ یه شوره زاره
هرچی چشمامم بباره

بین ما یه دنیا فرقه مگه نه
یکیمون کنار ساحل یکی غرقه مگه نه

توو شبام ابرای تیره
صورتِ ماهو پوشوندن
اونهمه دیوِ سیاهو
توی آسمون کشوندن
رو ستاره ها نشوندن

تو ولی خورشیدو حتی
کفِ دستت می نشونن
ماهو گردنت می ذارن
کهکشونو رو تنِ تو می کشونن

بین ما یه دنیا فرقه مگه نه
یکیمون کنار ساحل یکی غرقه مگه نه

من یه ساده ی زمینی
می زنم دلو به دریا
تو یه گردابِ گمی که
توی آینه م نیستی پیدا

اونهمه فرقا رو می دم
دستِ موجا تا بشن غرق
با خودم فرقی ندارم
اینه بینِ من و تو فرق

آره فرقه خیلی فرقه اگه فرقه مگه نه
یکیمون سوار موجا یکی غرقه مگه نه
ناظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6683کپی شد!
567
۱۲