دختر کوچولو

دوستان عزیز این ترانه رو به مناسبت تولد دختر دوستم به ایشون هدیه دادم
و تقدیمش میکنم به تمام اونایی که یه دختر ناز کوچولو دارند
————————

یه روز خدا از توی باغای بهشت
یه بوته گل آورد و رو برگاش نوشت
نوشت که این بوته ی گل امانته
قد و بالا و خوشگلیش قیامته
خیلی لطیف وخوب ودوس داشتنیه
رنگ چشا و ابرواش خواستنیه
خدا اومد تو جنگل و کوه ودشت
واسه گلش دنبال یک جا می گشت
وقتی به من رسید منو نگه داشت
گلش را آورد و توی دلم کاشت
یواش یواش گل خدا جون گرفت
از تو رگای قلب من خون گرفت
خوب که بزرگ و ناز و مهربون شد
با غنچه ها و شاخه همزبون شد
خدا یه قلبم توی سینش گذاشت
گلا باقلبش توی زندگیم کاشت
روزی که اون گُلِ رسید به دستم
آوردم و پیش پاهاش نشستم
یواشکی چشماشو یک نگاهی کردم
توی دلم احساس پادشاهی کردم
خوب که نگا کردم دیدم آشناست
انگاری که ساکن کوچه ماست
توی همین فکرا بودم که دیدم
نمیدونم شاید صدایی من شنیدم
یکی به من گفت گل توجونته
یه عمر غزلخونه و مهمونته
باغبونش باش وبزار گل کنه
زنگیتو پر گل و سنبل کنه
شیطونیاش عطر شبای توئه
شیرین زبونیاش برای توئه
راه که میره دل تورَم میبره
محبتاتو با نگاش میخره
اون اینا رو گفتشو فوری رفتش
نمی دونم کِیُ وچطوری رفتش
یهو دیدم گلم داره باز میشه
مثل گلا یه دختر ناز میشه
بعدش خدا دو تا دستم بهش داد
دو تا پا ویه صورتم بهش داد
یه بدن ناز و قشنگ وتپلی
دلم میخواس بهش بگم خیلی گلی
وقتی که پاشو توی زندگیم گذاشت
دستشو رو دلم گذاشت و بر نداشت
وجودمو پر از عاطفه کرد یه جوری
لپشومن کشیدم وگفتم گوگورمگوری
یه حوری از تو آسمون صدا کرد
اومد پایین توی چشام نگا کرد
گفت که خدا گفته که این عیدیته
از بس که خوبی گل زندگیته
حوریه گفت یه اسم براش بذاریم
قشنگیا رو تو چشاش بکاریم
گفتم بگو، حوریه گفت که تو باباشی
بین گلا باید یه خورده گشته باشی
گفتم که گشتم تو تموم باغا
میون گلدسته ها و چراغا
اونجایی که پر از گُلِ رفتم من
به غنچه ها سلام علیک گفتم من
گفت که چرا پس نمیگی اسم شو
مرام شو قشنگی و رسم شو
خوشگلیاش نظیر نداره تو گلا
قد و بالاش گول زده باغ و بلبلا
بوی نفسهاش بوی دشت و صحراس
رنگ چشاش همرنگ آب دریاس
گفتم اینا نشونی شقایقه
همون که رو موج دلم یه قایقه
دیدم که ایول حوریه خوب میگه
مخش که هنگ نمیکنه خب دیگه
گذاشتم اسمشو شقایقو داد زدم
پریدم و تو کوچه فریاد زدم
گفتم که مردم بدونین گل دارم
نسترن و لاله و بلبل دارم
خدا بهم یه دختر خوب داده
خدا بهم دختری محبوب دارم
دخترمن غنچه باغ باباس
دخترمن یه عالمه بی ریاس
دخترمن تموم فردای منه
دخترمن معنی دنیای منه
دخترمن خنده روی لبامه
دخترمن هم مامانو هم بابامه
دخترمن عطر نفسهای منه
دخترمن فروغ چشمای منه
خدا کنه دخترم عاشق بشه
توزندگیش پر از شقایق بشه
آسمونا سقف اتاقش بشن
نسترنا جاده باغش بشن
روزاش با مهربونی آغاز بشه
چشاش همش رو بخدا باز بشه
هر جا که رفت بدونه من باباشم
همیشه دلواپس و چش به راشم

علی صمدی بهار ۸۹

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6679کپی شد!
761
۶