ببین

ببین قلب شکستم رو ، ببین که پیشت آرومم
بیا از عشق صحبت کن ، گل زیبا و معصومم

ببین که بی تو شبها رو ، با گریه غرق احساسم
شبا رو بی تو سر کردم ، ولی عطرت رو میشناسم

مگه چشمامو یادت نیست ، که تو آرامشش هستی
آخه چشمای نازت رو ، به روی گریه هام بستی

ببین که عشق تو امشب ، حجاب غم سرم کرده
نگاه مهربون تو ، منو عاشقم ترم کرده
………………………………………………………………………………………………………………..
ببین که عاشقت موندم ، ببخش که اشتباه کردم
یه کاری کن عزیز من ، به آغوش تو برگردم

همیشه مهربونی رو ، توی چشمای تو دیدم
ببین واسه نگاه تو ، یه گل از تو دلم چیدم

یه گل که عطرتو داره ، میگیرم توی آغوشم
با این لبخند شیرینت ، لباس عشق میپوشم

https://www.academytaraneh.com/66771کپی شد!
642
۱۱