نگو تقدیر ما این بود…

نگاهت میکنم امشب
قدمهات عمر میگیره
تو که میری برو اما
نگو که دسته تقدیره
واسه کی قصه میبافی؟
منی که قصه رو حفظم؟
واسه اینه که یخ کردم
واسه اینه که بی حسم

نخواه باور کنم اینو
این اسمش بی وفایی بود
بگو دلسرد شدی رفتی
نگو تقدیر ما این بود

نگو بردی نگو باختم
من از این بازی بیزارم
واسه این بازیه تلخت
دارم جونم رو میزارم
دارم میمیرم از عشقی
که سرگرم یه بازی بود
حالا میگی بازم بردی؟
میگی تقدیر ما این بود؟

نخواه باور کنم اینو
این اسمش بی وفایی بود
بگو دلسرد شدی رفتی
نگو تقدیر ما این بود

https://www.academytaraneh.com/66767کپی شد!
760
۹