آوازِ عروس

آوازِ عروس
قسم به اشکِ سردِ تو ، منم هم خستم و تنهـام
همش می نالم از دردم ، نشسته رو دلم غمهـام
***
مسیرم سخت و دلتنگم ، اسیرِ پاکتِ سیگــــــار
همش دود و همش طوفان ، جهنم باز شده انگار
***
تو خوابِ سبز و رویایی ، رسیدم کاخِ درباری
ادب آموختم از دور ، از این رفتار و معماری
***
کتابِ عشقِ من بازه ، ملائک سر به سر دیدم
صدام کردن به نرمی رو ، ولی تو رو نبخشیدم
***
تو اون دنیای نو بختم ، عروس آوازه می خونه
نه غم داره نه شوری رو ، گل و بلبل فراوونـه
***
از اون سبزه از اون دریا ، از اون گلهای رنگارنــــــگ
خوشم اومد از این صحنه ، از اون ساحل از اون آهنگ
***
کلیدِ درِ جنت رو ، دلم آهسته پیدا کــــــرد
شراب و میوه و انگور ، شخیرِ خوابُ شیدا کرد
***
دلم مدیونِ خوابی رو ، منو برده به رویایـــی
تو رو بخشیده ام انگار ، منم قطره تو دریایی
***
همش می خندی و شادی ، تو اون دنیا نمی نالی
منم یادِ تو رو کردم ، که جای قلبِ تو خالــــی
***
سقوطِ دونه ی بارون ، به روی سقف باریـــده
دلم با رعب بیدار شد ، جهنم در چشات دیده
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۷/۰۳/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66703کپی شد!
612
۲