عاشقی همش همینه

من و تو باهم می تونیم داشته باشیم روزای خوب
من و تو باهم می تونیم میتونم بسازیم زندگی توپ
من و تو باهم می تونیم دنیارو به دست بیاریم
من و توباهم می تونیم زندگی از سر بسازیم
پس بیا بشین آروم کنارم
پس بیا پیشم ای گل نازم
پس بیا بمون تو اینجا با من
پس بیا بخون ترانه با من
من و تو باهم می تونیم عاشقی رو یاد بگیریم
من و تو باهم می تونیم خوبی هارو داشته باشیم
من و تو با هم می تونیم خالی کنیم دل از کینه
من و تو باهم می فهمیم عاشقی همش همینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66701کپی شد!
741
۶