منو دریاب

چقد دلواپسم بی تو
منه آشفته ی بی تاب
تب دیوونگی دارم
منه دیوونه رو دریاب

منه دل خسته ی عاشق
تو این بازارچه ی بی رحم
چقد دنبال تو گشتم
دارم نابود میشم کم کم

منو دریاب از این حال و
از این وابستگی دریاب
دلم تُـو بی کسی ها مُرد
ازاین آشفتگی دریاب

شبای تلخ تنهایی
دارم سایه میشم بی تو
چرا تنهاییم عادت شد?
همیشه ناخوشم بی تو

کسی دور و وَرِ من نیس
از این تاریکی می ترسم
منو هرگز نمی فهمی
همش غمگینه احساسم

تمومه شهر خبر دارن
از این احساس معصومم
چقد بی تاب چشماتَم
تو باشی خیلی آرومم

همه دارن بَـدَم میگن
کجایی تا بگم هستی
بیا جام ده تو آغوشت
بگو تو عاشقم هستی

https://www.academytaraneh.com/66690کپی شد!
1496
۷