دست نگه دار ( رپ )

اونقدر مشکل داری که وقتی با خودت خلوت میکنی میری سمت فکرای باطل
فکر اینکه خودتو بکشی چون خسته از آدمایی ولی دست نگهدار تو نیستی قاتل
آرزوی مرگ میکنی چون رنگ بقیه آرزوهات پریده و میخای بمیری تا بشی عزیز
فکر میکنی خدا فراموشت کرده ، نه از یاد آدما رفتی ، خدا یادته الکی اشک نریز
درسته همه درا به روت بسته شده از همه ی دنیا و آدما و پولو آرزوها خسته ای
ولی اون بالا را نگاه کن از یادش نرفتی هنوز وجود داری به یاری اون وابسته ای
دستاتو که ببری بالا شاید دیر اما بالاخره نگاهت میکنه دستای تو را هم میگیره
فکر خودکشی را از سر بیرون کن دردات تموم میشه نزار تا خدا نخواسته دلت بمیره
به این فکر کن که هنوز بعضیا دوست دارن فکرشو کن که داری تو دل بعضیا جایی
بزار بگن دیونه ای بزار به دردت بخندن اما همیشه بدون توام اون بالا داری خدایی

https://www.academytaraneh.com/66686کپی شد!
727
۹