حسرت

واسم حسرت شدی عشقم ….. نمیخواد حبس من باشی
واسه دونستن قدرم ….. باید یک قدری تنها شی
حسرت من تو زندگی ….. تنها فقط عشق تو بود
قشنگترین حرف رو لبم ….. بدون فقط اسم تو بود
رو در بایستی نکن ….. بهم بگو که چت شده
وقتی میبینم داغونی ….. انگار دنیام خراب شده
همیشه تو قرارامون ….. شیک و برازنده بودی
تو با اون عطر تنت ….. هوش منو برده بودی
سره تو که درد میگرفت ….. قلب منم کار نمیکرد
حالا رفتی تنها شدم ….. دلم راحت . دل نمیکند
اسم تو میزارم حسرت ….. نه اینکه به دلم باشی
فقط میخوام یادم بیای ….. بفهمم که غریب کشی
حالا شبا که میخوابم ….. همش اسم تورو میگم
ببین چیکار کردی باهام ….. ازت نمیگذرم بی رحم
ساجد فاضلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66536کپی شد!
923
۱۲