بیا برگرد و افسون کن

رو بوم ذهن آشفتم فقط نقش تو افتاده

یه دنیا خاطره ازتو به من تنهاییو داده

نخواستی همدمت باشم نخواستی مال من باشی

منی که آزوم این بود توی شبهای من جاشی

عذابم میده هر لحظه نبودت توی این خونه

از اون روزی که تور فتی دلم داغون داغونه

نمیخواستم ازم ردشی نمیخواستم غمم باشی

بری از پیش من عمری عزا وماتمم باشی

نمیخوام فکر کنم رفتی اگرچه رفتی میدونم

چجوری سر کنم بی تو بدون تو نمیتونم

بیا برگرد و افسون کن منو حال پریشونم

نزار گم شم بدون تو که من داغونِ داغونم

که من داغون داغونم

https://www.academytaraneh.com/66435کپی شد!
839
۳۴