حلالت میکنم

حلالت میکنم هرچی
از عشق به تو بخشیدم
همین بس که با خیانت
جنگیدم،خوش درخشیدم
حلالت باشه عمری که
به پای تو هدر کردم
اگه از عشق تو سود بردی
این وسط من ضرر کردم
تو ساده رد شدی از عشق
عشقی که نماد پاکی نیس
به من ثابت کردی سادس
خیانت با چشای خیس

مبارک باشه اون حلقه
که دست هردوتون دیدم
اشتباه بود که عشقت رو
فقط سهم خودم دیدم
با اینکه رد شدی از من
از نبود تو رنجیدم
چقدر سرد و غریبونه
با رویای تو جنگیدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66427کپی شد!
950
۱۲