بیراهه

بیراهــــه

من از این راه می ترسم از این بن بست و بی راهه
از این چشمای سردی که همیشه با گریه همراهمه

من از این راه می ترسم اگه از تو جدا باشم
به جای بودن با تو بیام توو غصه پیدا شم

ببین از عشق ترسیدم مبادا راهمون کج شه
بشی ریشه تو این جونم غرورت باز سر لـج شه

تو این تقویم ناخونده کدوم روز و نفهمیدم
شدم تسبیح عشق تو حضور تو نپرسیدم

فقط اینه گناه من که بی منت تو رو خواستم
ندونستم که منت نیست باید عهدم رو می بستم

باید فرصت می دادم تـا تو باشی مبتلای من
نه اینکه من یـه پایانــو تو باشی ابتدای من

میگن این بوده تقصیرم ازت چیزی نپرسیدم
شدم عاشق دنیاتو ازت از غیــر پرسیدم

https://www.academytaraneh.com/66424کپی شد!
992
۴۴