احساس

کاری با قلبم نداشتی
رفتی تنهام گذاشتی
همه ی حرفات دروغ بود
از خودت هیچی نداشتی
جواب اشکام چی میشه
هم دم دردام کی میشه
نه دیگه راهی نمونده
دل من آروم نمیشه
میدونم با من این روزا
یه حس مشترک داری
به دنیای خودت برگرد
نگو قصده کمک داری
نه وقتایی که پهلومی
تموم حس من اینجاست
نه میشه مطمئن باشی
به احساسی که بین ماست
نه این خونه نمیتونه
بهشت گم شدم باشه
بذار آینده تعبیره
خیالاته خودم باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66406کپی شد!
727
۳