می دونم بی قراری

ای شمعِ شبم حوصله کـن باز
محبوب و گلِ زردش رسیـده
از گریه و زاری چه تو رو سود
خواب از چشمِ دلبندی پریده
***
غمخوار نشو از هجرِ دلبــــــر
حرفِ حسودان نکن تو بــــاور
گوش کن شمعکم نصیحتِ دل
صد ساله شده تو غم شنـــاور
***
می دونم بی قراری
نشستی تو خماری
آشفته نکــــن دل
همش ناله و زاری
***
خدا دردای قلبم رو رهـــــا کن
تو عشقُ عاشقی شکستـــه بالم
تو باغ دیده ها ای دل نظر کن
خدایا خسته ام تا کی بنالــم
***
ای شمع بسوز اون خاطراتــــم
رو قلبِ خودم درد آفریــــــده
افزون شده بار دل چه سنگین
بیمای و غم به غم رسیـــده
***
مایوس نشو از نمِ بـــــــارون
رحمتِ خدا تو دستِ محـراب
در خلوت شب دستِ دعـــا بر
در فجر سحر ستاره شب تاب
***
می دونم بی قــــراری
توشبهای بهــــــاری
آشفته نکن قلـــــب
همش با درد و زاری
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۲/۰۳/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66405کپی شد!
584
۵