مجازات

به جرم های نداشته مجازاتم نکنید به جاهای نرفته مسافرم نکنید
ای برادر کدام گله ام را بگویم؟ تو بگو گل کی را ببویم
دوای درد مطرب سازو اوازبود دروادی درد من را گیتار بود
گله هایم را بگویم به کجا ببرم فریاد را چه کنم به کجا ببرم
حسرتم را شعر کردم تا بفهمند یارانم شعر ها را پاک کردم تا نبینند یارانم
در برای شما گفتم درد عاشق بی دواست دربرایم گفتید حرف تو باجزاست
مجازاتم نکنید به جرم عشق نوشتن حراسانم نکنید به جرم خود نوشتن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6618کپی شد!
849
۷