(( به این سکوت وحشیانه شک کن…! ))

((بسم الله الرحمن الرحیم))
برای دوستی که دیگر نیست…

تمام راهُ اشتباه رفتی
تمام زندگیت کج روی بود
می خواستی تسلیم نشی,بجنگی
ولی همیشه بی کسی قوی بود!

* * *

تمام دلبستگی هاتُ کشتن
ساز زدی, سازُ ازت گرفتن
بال و پرت رو باز کردی امّا
“فرصت پروازُ ازت گرفتن”

* * *

جای جهنّم و بهشت عوض شد

توی هجوم حادثه خم شدی

بهت بهشتُ وعده دادن امّا

هیزم آتیش جهنّم شدی!

* * *

زندگی رو صدا زدی و دیدی

یه قدم از سپاه مرگ پیشی

شاید می دونستی اگه بمونی

به دست بی کسیت کشته میشی!

* * *

ولی بدون مقصّری چون یه عمر

نخواستی تن بدی به تن فروشی

مقصّری که زندگی ازت خواست

روز تولدّت کفن بپوشی!

* * *

انگش(ت) ببر توو حلقتو عق بزن

نباید عقده توو دلت بمونه

نذار توو موزه ی کثیف دنیا

از تو فقط یه اسکلت بمونه!

* * *

وقتی کسی برادری بلد نیست

بادست خالی به خودت کمک کن

گلوله ها راه گلوتو بستن

به این سکوت وحشیانه شک کن

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

(( خوشبختی نصیبتان))

https://www.academytaraneh.com/66164کپی شد!
1063
۱۷