تقلا

روزی که رنج و عذابُ بین چشمای تو دیدم
به تصور شکنجه توی آزادی رسیدم

سخته ساده باشی اما یه معما باشه دنیات
رد شه عمرت بی توقف بشه حسرت آرزو هات

توی دنیایی که سخته زنده موندن بین دستاش
این تقلا بی ثمر بود واسه آرزو و اِی کاش

روزی که رهایی گل بشه اندیشه گلدون
روزی که قفس بخونه شعر پرواز از دل و جون

روزیه که میشه خورشیدُ توو چشمای تو فهمید
هرچی خوبی توی دنیاست به نفسهای تو بخشید…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66089کپی شد!
965
۱۸