"معنای زندگی"

با الهام از ترانه ی "با تو" از ژاکلین ( آهنگ سازی و تنظیم : فرخ آهی – خواننده: ابی حامدی)

دیگه «تکدرختِ» مرده
داره کم کم جون می گیره
آخرین برگای زردش
روی شاخه ش نمی میره

زندگیش معنا نداره
وقتی که یه جا اسیره
دیگه از مرگ نمی ترسه
پی آزادگی می ره

نمی خواد تو خاک تشنه
کنج بی برگی بپوسه
نمی خواد تن خمیده ش
دست تقدیرو ببوسه

زندگیش معنا نداره
وقتی که یه جا اسیره
دیگه از مرگ نمی ترسه
پی آزادگی می ره

اگه پابندِ زمینه
اگه آسمون نداره
زیر شلاق تگرگِ
ابرای تیره و تاره

کی می دونه که یه روزی
خورشیدش سر برمیاره؟!
اگه شاخه هاش شکسته ست
رگ و ریشه ش بیشماره!

زندگیت معنا نداره
وقتی که یه جا اسیری
دیگه از مرگ نمی ترسی
پی آزادگی می ری

.
.
.
تکدرخت

https://www.academytaraneh.com/65831کپی شد!
1053
۸