ته تنهــــایی

چه حالی دارم امشب یه جوری گیجو بی حالم
برات از چی بگم وقتی از این دلشوره بیزارم
از احساسی که دارم تبسم های اجباری
خدایا دیگه خستم از این کابوس بیداری
چه حرفایی که تو سینه پر از بغضیه پر از کینه
چقدر راحت بهم گفتی از این خونه دلت سیره
پر از دلتنگی ام امشب اتاقم سردو بی روحه
اگه خوشحالی از دوری .باشه حال منم خوبه
تو دنیای من بودی به کی دنیامو بخشیدی ؟
تو رفتیو منم مردم ولی هرگز نفهمیدی
هنوزخوابت رو میبینم هنوز چشماتو می بوسم
لباسی رو که دوست داشتی واسه عکسات می پوشم
هوا بدجوری غمگینه همه از چشمم افتادن
پژمردم ولی با اشک به عشقت تازگی دادم …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65820کپی شد!
822
۲