بازنده

تو اینجایی ولی تنهام
چقدر این قصه غمگینه
شاید عشق ِ میونِ ما
یه جورایی یه تلقینه

یه عمر میشه که ما دوتا
تو دام هم گرفتاریم
بیا باور کن حسی نیست
فقط عادت به هم داریم

من و تو هر دو بازنده
تو این بازی بی بردیم
ما با هم اشتباه کردیم
ما باهم چوبشو خوردیم

من و تو هر دو میدوینم
از اول راهو کج رفتیم
تظاهر میکنیم اما
که با همدیگه خوشبختیم

شاید سخته ولی درک کن
من و تو بچگی کردیم
جوونی رو حدر دادیم
به ظاهر زندگی کردیم

من و تو هردو بازنده ….

https://www.academytaraneh.com/6578کپی شد!
1184
۲۷