چشمامُ از عکس تو پر کردم

چشمامُ از عکس تو پر کردم
این لحظه ها باز بی تو بارونه
من ساکمُ با غصه ها بستم
دارم دیگه میرم از این خونه

باید برم دیره واسه موندن
این سرنوشت تو فالم افتاده
رویای من با تو توو این خونه س
جایی که از چشم تو افتاده

((چیزی نمونده بین ما امروز
حسی که عشقت رو نگه داره
دنیای من هم قده این قابه
عکسی از تو رومی دیواره

قلبم از این تنهایی بی رحم
داره مثه آتیش می سوزه
میرم ولی احساس من با تو
چشمامُ به عکس تو میدوزه))

چشمامُ از عکس تو پر کردم
یادم بره بی تو چقد تنهام
باید فراموشم بشه عشقت
باید عوض شه حال این روزام

شاید تمومه خاطراتم رو
توو بغض یک آتیش بسوزونم
شاید یه روزی باز برگشتم
شاید ولی شاید … نمی دونم

((چیزی نمونده بین ما امروز
حسی که عشقت رو نگه داره
دنیای من هم قده این قابه
عکسی از تو رومی دیواره

قلبم از این تنهایی بی رحم
داره مثه آتیش می سوزه
میرم ولی احساس من با تو
چشمامُ به عکس تو میدوزه))

https://www.academytaraneh.com/65734کپی شد!
1208
۱۶