دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد

تکرار صدایی که کلافم کرده
لرزش دستم که بدجور.خیلی سرده
مشترک مورد نظر نیست خوابه
ترس مبهمی که مثل خواب رو آبه
خاموش می باشد این همه انتظارم؟
اصلا نمیفهمی من چه دردی دارم؟
چقدر ساده بودم اصلا نفهمیدم
دلتنگ بودم . چقدر خوابتو دیدم
شنیده بودم همه یه روزی میرن
عزیزدلم تنهایی رفتی؟بی من؟
منم که بی تو از این قصه میرم
نشد که با تو باشم تا بمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65713کپی شد!
892
۹