خودم یه تکیه گاهم

سکوتم از رضایت نیست
همیشه مخفی بود دردم
تمام عمر شکست بالم
ولی بازم صعود کردم
نمی ذارم که با حرفات
بریزی خون رویامو
نیازی نیست به لطف تو
می سازم تنها دنیامو
خودم مرهمه زخمامم
خودم درمون دردامم
خودم برای این تلخی
که بی مرزه سرانجامم
رسیدیم به ته قصه
تو مجبوری ازم رد شی
من یه دریای آشوبم
نمیتونی جلوم سد شی
منو نترسون از رفتن
یا که سر شه بی تو روزام
من از تنهایی باکم نیست
یه عمره پیش تو تنهام
خودم مرهمه زخمامم
خودم درمون دردامم
خودم برای این تلخی
که بی مرزه سرانجامم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65705کپی شد!
991
۱۵