هبوط

نگاهم میکنی اما منو هرگز نمی بینی
بهت محتاجم اما تو کنار من نمیشینی

دارم می ترسم از این حس همین که بی تفاوت شی
کجا میری بدون من نمیگی پس دل من چی؟!

برای تو خطر کردم نفهمیدی نمیدیدی
همین احساس تردید و یه عمره که بهم میدی

دارم دلشوره میگیرم یه کاری کن که اروم شم
یه کاری کن تموم عمر به احساس تو محکوم شم

یه جور احساس دلتنگی همه دنیامو پر کرده
تو اتیشی نمی فهمی چقدر این فاصله سرده

منو مجبور کن باشم تو این دنیای وارونه
هبوط من کنار تو مثل معراج میمونه

————————————————————

سلام
بازم یه ترانه قدیمی (ببخشید که این روزا کم کار شدم وهمش از گذشته ها ترانه میزارم)

https://www.academytaraneh.com/65667کپی شد!
969
۷